Konkurences padomē aizvadīts spilgts periods publisku personu disciplinēšanas jomā. Par to liecina noslēgtais administratīvais līgums par vairākām pašvaldībām piederoša atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” pārkāpumiem un visbeidzot divus gadus gaidītais, nelielais solis pretim sakārtotākam tirgum – valdībā apstiprinātie grozījumi Konkurences likumā, kas nākotnē Konkurences padomei ļaus efektīvāk vērsties pret publisku personu konkurences kropļojumiem.

Skaidrīte Ābrama
Konkurences padomes priekšsēdētāja

Valdība atbalsta grozījumus Konkurences likumā

Likuma grozījumi paredz, ka Konkurences padome (KP) publisku personu konkurences ierobežojumu novēršanai veic pārrunas ar konkrēto iestādi vai kapitālsabiedrību, bet, ja pārrunu ceļā konkurences ierobežojumu nav iespējams novērst, KP ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru uzliek kapitālsabiedrībai tiesisko pienākumu izbeigt konkurences kavēšanu.
Lasīt vairāk

15. Baltijas Konkurences konferences centrālais temats – publisku personu izraisīti konkurences kropļojumi

Konferencē Rīgā līdzās tradicionālajiem konkurences tiesību piemērošanas tematiem Baltijas valstu pārstāvji pievēršas arī publisku personu izraisītiem konkurences kropļojumiem, kas ir aktuāli visās Baltijas valstīs.
Lasīt vairāk

Mātes kompānijas var būt atbildīgas par meitas kompāniju konkurences pārkāpumiem

Augstākā tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru Latvijas konkurences tiesībās tiek nostiprināts, ka mātes sabiedrības var būt solidāri atbildīgas par meitas uzņēmumu īstenotajiem konkurences tiesību pārkāpumiem.
Lasīt vairāk

KP soda SIA “ZAAO” par tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu

KP konstatēja, ka atkritumu apsaimniekotājs saviem klientiem ir uzspiedis nepamatotus sadarbības nosacījumus un par vienādiem pakalpojumiem piemērojis atšķirīgu samaksu, tāpēc par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vairākām pašvaldībām piederošajam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA “ZAAO” piemēroja naudas sodu 36 665 eiro apmērā.
Lasīt vairāk

KP pētījums: iedzīvotājiem Latvijā ir grūtības iegādāties kompensējamos medikamentus

Kompensējamo medikamentu nepieejamība gandrīz ceturtajai daļai respondentu ir būtiski ietekmējusi veiksmīgu ārstēšanās procesu.
Lasīt vairāk

Pusgada laikā KP par iespējamu darbību saskaņošanu brīdina 34 personas

KP redzeslokā visbiežāk nonākuši un brīdinājumus saņēmuši apsardzes uzņēmumi, autoskolu pakalpojumu un apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji.
Lasīt vairāk

Konkurences tiesības popularizē aizraujošā stratēģisko lomu spēlē “Kartelis”

KP izveidojusi aizraujošu stratēģisko lomu spēli “Kartelis”, kurā dalībnieki var iejusties godprātīgo un negodprātīgo uzņēmēju lomās, lai atraktīvā veidā izzinātu konkurences pārkāpumu sekas.
Lasīt vairāk

Konkurences padome, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Iepirkumu uzraudzības birojs
12.septembrī plkst. 10.00 Jūras ielā 36, Ventspilī
aicina iepirkumu organizatorus un pretendentus
piedalīties seminārā “Par godīgu uzņēmējdarbību”
DALĪBA BEZ MAKSAS

PIETEIKTIES


www.kp.gov.lv @KPgovLV Latvijas Konkurences padome