Nr.04/2019 (018) ISSN 2500-9796Konkurences padomes apkārtraksts
"Konkurence Tuvplānā"


Konkurences padomes (KP) cīņa ar atkritumu monopoliem Latvijā ir mērāma gadiem. Taču pēdējos mēnešos KP, lai apturētu Rīgas domes iecerēto atkritumu monopolu uz nākamajiem 20 gadiem Rīgā, ir izcīnījusi pirmo uzvaru. Pagaidu noregulējuma piemērošana ir pirmais šāds lēmums iestādes vēsturē, kas ir nesis arī cerētos augļus, tomēr cīņa vēl nav galā. Pašlaik gaidām Rīgas domes sagatavoto plānu par iecerēto atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā un ceram, ka pašvaldība pieņems pārdomātu lēmumu, kas nebūs drauds ne konkurencei, ne patērētājiem.

Skaidrīte Ābrama
Konkurences padomes priekšsēdētāja

KP pieņem lēmumu par pagaidu noregulējumu saistībā ar Rīgas atkritumu apsaimniekošanu

KP 9. septembrī pieņēma pagaidu noregulējumu, kas paredz Rīgas pašvaldībai un tai piederošajai kapitālsabiedrībai SIA “Getliņi EKO” pienākumu nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Rīgā.
Lasīt vairāk

KP un KNAB kopīgi veic procesuālās darbības būvniecības uzņēmumos

KP ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) 3. septembrī veica procesuālās darbības – nepieteiktus apmeklējumus jeb inspekcijas – desmit vadošajos būvniecības nozares uzņēmumos. Iestādēm ir aizdomas, ka vairāku gadu garumā uzņēmumi ir, iespējams, aizliegti vienojušies par tirgus sadali.
 
Lasīt vairāk

Tiesa atstāj spēkā KP pieņemto pagaidu noregulējumu

1. oktobrī Administratīvā apgabaltiesa lēma par labu KP un atstāja spēkā iestādes pieņemto pagaidu noregulējumu, kas vērsts uz konkurences struktūras saglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā.

Lasīt vairāk

KP nostiprina vadošās pozīcijas starp Baltijas konkurences iestādēm

KP, neskatoties uz iestādes nepietiekamajiem resursiem, piekto gadu pēc kārtas saglabājusi augsto pozīciju starptautiskajā Global Competition Review reitingā. KP novērtēta ar augsto trīs zvaigžņu vērtējumu, turklāt ar augšupejošu jeb uz izaugsmi vērstu tendenci.
Lasīt vairāk

KP izstrādājusi informatīvus materiālus publiskām personām ar mērķi mazināt konkurences deformēšanas riskus

KP ir sagatavojusi informatīvu materiālu priekšnoteikumiem publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā, kā arī konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīnijas, kuru mērķis ir veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences likumā.
Lasīt vairāk

KP sagatavojusi vadlīnijas par izlīgumiem konkurences lietās

Administratīvais līgums jeb izlīgums ir vienošanās starp KP un uzņēmumu par tiesiskā strīda izbeigšanu lietā, kas ierosināta par Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu. Vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā KP līdzšinējo praksi izlīgumu slēgšanā.
Lasīt vairāk

KP: zemā patērētāju mobilitāte neveicina banku konkurenci cīņā par jauniem klientiem

KP banku klientu mobilitātes tirgus uzraudzībā konstatējusi, ka vairums Latvijas patērētāju bankas nomaiņu uzskata par dārgu, sarežģītu un laikietilpīgu procedūru un tāpēc nemeklē cenas un kvalitātes ziņā pievilcīgākus piedāvājumus. Savukārt zemā patērētāju mobilitāte neveicina banku savstarpējo konkurenci cīņā par jauniem klientiem.
Lasīt vairāk

KP aicina pieteikt nejēdzīgākos šķēršļus konkurencei

KP aicina līdz 15. novembrim piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”, kurā jāpiesaka likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldību saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos iekļautie nepamatotie ierobežojumi konkurencei vai uzņēmējdarbībai. Akcijas mērķis ir identificēt nepamatotos šķēršļus un rosināt to novēršanu.
Lasīt vairāk


Klausies Konkurences padomes jaunumus arī podkāstā par konkurenci
ŠEIT!


www.kp.gov.lv @KPgovLV KPgovLV Konkurences padome